STRONA GŁÓWNA

 

Szkolenia i kursy zawodowe

Jesteśmy instytucjami szkoleniowymi zajmującymi się szkoleniem zawodowym. Specjalizujemy się kursach mających na celu zdobycie uprawnień, kwalifikacji oraz zaświadczeń do wykonywania zawodu. Prowadzimy szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy jaki i w siedzibie zleceniodawcy. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną ofertę cenową.

Chętnie pomagamy w formalnościach związanych z finansowaniem szkoleń z KFS ( Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

 KURSY PODDOZOROWE: ( obsługa i konserwacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu)

 • Operatorzy żurawi: przenośnych HDS, przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych.
 • Operatorzy suwnic i cięgników: sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia.
 • Operatorzy dźwigów: towarowych, osobowych, szpitalnych, budowlanych.
 • Operatorzy podestów ruchomych: stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych.
 • Operatorzy wózków jezdniowych (widlak) II WJO oraz wózków specjalizowanych I WJO oraz paletowych elektrycznych III WJO.
 • Konserwatorzy ww. urządzeń

Powyższe szkolenia kończą się egzaminami Państwowymi przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

UWAGA! Zmiana rozporządzenia przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 • ADR podstawowy
 • ADR uzupełniający (odnowienie uprawnień)
 • ADR cysterna

Kurs ADR kończy się wydaniem uprawnienia na czas 5 lat przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW

 • przewóz osób
 • przewóz rzeczy
 • czas pracy kierowców

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracodawców pełniących służbę BHP
 • dla służb BHP
 • doradztwo w zakresie BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia BHP kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia na czas określony w rozporządzeniu o szkoleniach BHP, na wzorze MEN.

KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA

 • podstawy pracy z komputerem
 • obsługa programu Excel
 • obsługa programów graficznych

KURS OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

I WIELE INNYCH ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.