STRONA GŁÓWNA

SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

Jesteśmy instytucjami szkoleniowymi zajmującymi się szkoleniem zawodowym. Specjalizujemy się kursach mających na celu zdobycie uprawnień, kwalifikacji oraz zaświadczeń do wykonywania zawodu. Prowadzimy szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy jaki i w siedzibie zleceniodawcy. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną ofertę cenową. Wszystkie szkolenia prowadzimy z najwyższą starannością oraz jakością poświadczoną Certyfikatem ISO. Serdecznie zapraszamy na szkolenia – Sylwia Kaczmarek 794-543-096

Chętnie pomagamy w formalnościach związanych z finansowaniem szkoleń z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

 KURSY PODDOZOROWE: ( obsługa i konserwacja urządzeń  technicznych podlegających dozorowi technicznemu)

 • Operatorzy żurawi: przenośnych i przewoźnych, stacjonarnych,  samojezdnych.
 • Operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia: ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Operatorzy dźwigów: towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne, dźwigi budowlane
 • Operatorzy podestów ruchomych przejezdnych
 • Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Konserwatorzy ww. urządzeń

Powyższe szkolenia kończą się egzaminami Państwowymi przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem terminowego  zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higienie pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 15 grudnia 2017.

WIĘCEJ INFORMACJI 794-543-096 LUB W SIEDZIBIE FIRMY UL. CZEREŚNIOWA 6 POK. 511 lub 525.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR 

 • ADR podstawowy
 • ADR  w cysternach
 • ADR materiały wybuchowe
 • ADR materiały promieniotwórcze

Kurs ADR kończy się wydaniem uprawnienia na czas 5 lat przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW

 • przewóz osób
 • przewóz rzeczy
 • czas pracy kierowców

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracodawców pełniących służbę BHP
 • dla służb BHP
 • doradztwo w zakresie BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia BHP kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia na czas określony w rozporządzeniu o szkoleniach BHP.

KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA

 • podstawy pracy z komputerem
 • obsługa programu Excel
 • obsługa programów graficznych

KURS OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

I WIELE INNYCH ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.