STRONA GŁÓWNA

 

Szkolenia i kursy zawodowe

Jesteśmy instytucjami szkoleniowymi zajmującymi się szkoleniem zawodowym. Specjalizujemy się kursach mających na celu zdobycie uprawnień, kwalifikacji oraz zaświadczeń do wykonywania zawodu.

 KURSY PODDOZOROWE:

 • Operatorzy żurawi: przenośnych HDS, przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych.
 • Operatorzy suwnic i cięgników: sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia.
 • Operatorzy dźwigów: towarowych, szpitalnych, budowlanych.
 • Operatorzy podestów ruchomych: stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych.
 • Operatorzy wózków jezdniowych (widlak) II WJ oraz wózków specjalizowanych I WJ.
 • Konserwatorzy 

Powyższe szkolenia kończą się egzaminami Państwowymi przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 • ADR podstawa
 • ADR odnowienie
 • cysterna

Kurs ADR kończy się wydaniem uprawnienia na czas 5 lat przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW

 • przewóz osób
 • przewóz rzeczy
 • czas pracy kierowców

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracodawców pełniących służbę BHP
 • dla służb BHP
 • doradztwo w zakresie BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia BHP kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia na czas określony w rozporządzeniu o szkoleniach BHP, na wzorze MEN.

KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA

 • podstawy pracy z komputerem
 • obsługa programu Excel
 • obsługa programów graficznych

KURS OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

I WIELE INNYCH ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.