STRONA GŁÓWNA

 

Szkolenia i kursy zawodowe

Jesteśmy instytucjami szkoleniowymi zajmującymi się szkoleniem zawodowym. Specjalizujemy się kursach mających na celu zdobycie uprawnień, kwalifikacji oraz zaświadczeń do wykonywania zawodu. Prowadzimy szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy jaki i w siedzibie zleceniodawcy. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną ofertę cenową.

Chętnie pomagamy w formalnościach związanych z finansowaniem szkoleń z KFS ( Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

 KURSY PODDOZOROWE: ( obsługa i konserwacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu)

 • Operatorzy żurawi: przenośnych HDS, przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych.
 • Operatorzy suwnic i cięgników: sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia.
 • Operatorzy dźwigów: towarowych, osobowych, szpitalnych, budowlanych.
 • Operatorzy podestów ruchomych: stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych.
 • Operatorzy wózków jezdniowych (widlak) II WJO oraz wózków specjalizowanych I WJO oraz paletowych elektrycznych III WJO.
 • Konserwatorzy ww. urządzeń

Powyższe szkolenia kończą się egzaminami Państwowymi przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 • ADR podstawowy
 • ADR uzupełniający (odnowienie uprawnień)
 • ADR cysterna

Kurs ADR kończy się wydaniem uprawnienia na czas 5 lat przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW

 • przewóz osób
 • przewóz rzeczy
 • czas pracy kierowców

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracodawców pełniących służbę BHP
 • dla służb BHP
 • doradztwo w zakresie BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia BHP kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia na czas określony w rozporządzeniu o szkoleniach BHP, na wzorze MEN.

KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA

 • podstawy pracy z komputerem
 • obsługa programu Excel
 • obsługa programów graficznych

KURS OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

I WIELE INNYCH ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.