WÓZEK JEZDNIOWY (WIDLAK)

 

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

Szkolenie i egzamin przeprowadzane są na wózku TOYOTA z przesuwem bocznym (foto)

Czas trwania szkolenia to 45 godzin. 20 zajęć praktycznych, 3 godzin ćwiczenia z bezpiecznej wymiany butli gazowej oraz 22 godziny teoretyczne.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  2. Budowa wózka,
  3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy oraz po zakończeniu pracy,
  4. Czynności operatora podczas pracy z wózkami,
  5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  6. Wiadomości z zakresu BHP,
  7. Wiadomości o dozorze technicznym,
  8. Bezpieczna wymiana butli gazowej,
  9. Praktyczna nauka jazdy

Po odbytym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.

Aby uzyskać uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Może Ci się również spodoba