PODESTY RUCHOME WOLNOBIEŻNE PRZEJEZDNE

OPERATOR PODESTÓW  RUCHOMYCH

Programy szkoleń są uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 35 godziny.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Pojęcie stateczności urządzenia
  3. Budowa podestu ruchomego,
  4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
  5. Obsługa i eksploatacja podestów ruchomych
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  7. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać uprawnienia operatora podestów ruchomych należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

 

Może Ci się również spodoba