WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

OPERATOR WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Ogólne wiadomości o wciągnikach i wciągarkach,
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa i eksploatacja,
  4. Obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy,
  5. Obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  7. Zajęcia praktyczne na danym typie wciągników lub wciągarek

Aby uzyskać uprawnienia operatora wciągników i wciągarek należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Może Ci się również spodoba