KOPARKO-ŁADOWARKA I KOPARKA JEDNONACZYNIOWA

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie operatorów maszyn budowlanych

-Koparko-ładowarka,

-Koparka jednonaczyniowa,

 

Kursy kończą się egzaminem państwowym prowadzonym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie w cenie kursu.

Może Ci się również spodoba