DOZOROWE podtytuł

 

Organizujemy szkolenia operatorów oraz konserwatorów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U. 2012 poz. 1468

Między innymi:

Nasze szkolenia przeprowadzane są na podstawie zaakceptowanych i odebranych przez Urząd Dozoru Technicznego programów nauczania.

Absolwenci kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze Ministra Edukacji Narodowej. Po zdanym egzaminie przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego wydawane są świadectwa kwalifikacyjne przez UDT.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. Ww. Rozporządzenie określa wymagania BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Zgodnie...

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Zapraszamy na najbliższe szkolenie dla Operatorów wózka widłowego. Rozpoczęcie szkolenia 08.01.2018 r. godzina 15.00, ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO PALETOWEGO

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresu obsługi wózków widłowych elektrycznych paletowych III WJO. Szkolenia prowadzimy na podstawie programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Powyższy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu...

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO I WJO

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie dla Operatorów wózka jezdniowego specjalizowanego I WJO. Program szkolenia na wózki jezdniowe (widlaki) jest zatwierdzony przez UDT. Informacje i zapisy 794-543-096

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH

Zapraszamy na kurs operator podestów ruchomych. Czas trwania szkolenia 2 tyg. Start 06.09.2017 r. godz. 16.00 w OSZ KURSANT ul. Czereśniowa 6 pok. 529, Gorzów Wlkp. Cena 400 zł – kurs/1 os. , 152...

KURS OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO (WIDLAK) Z EGZAMINEM UDT

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs z zakresu obsługi wózka jezdniowego w dniu 01.09.2017 r. godzina 16:00. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, materiały szkoleniowe, dobrą kawę i poczęstunek. Kurs i egzamin na wózku TOYOTA z przesuwem bocznym....

URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy...

WÓZEK JEZDNIOWY (WIDLAK)

  OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO Szkolenie i egzamin przeprowadzane są na wózku TOYOTA z przesuwem bocznym (foto) Czas trwania szkolenia to 45 godzin. 20 zajęć praktycznych, 3 godzin ćwiczenia z bezpiecznej wymiany butli gazowej oraz...

PODESTY RUCHOME WOLNOBIEŻNE PRZEJEZDNE

OPERATOR PODESTÓW  RUCHOMYCH Programy szkoleń są uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego. Czas trwania szkolenia to 35 godziny. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Wiadomości o dozorze technicznym, Pojęcie stateczności urządzenia Budowa podestu ruchomego, Aparaty...

WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

OPERATOR WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Wiadomości o dozorze technicznym, Ogólne wiadomości o wciągnikach i wciągarkach, Maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa i eksploatacja, Obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy, Obowiązki operatora w...

SUWNICE

OPERATOR SUWNIC Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Ogólne wiadomości o dźwignicach, Ogólne wiadomości o dozorze technicznym, Maszynoznawstwo specjalistyczne, Eksploatacja, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zajęcia praktyczne Aby uzyskać uprawnienia operatora Suwnic należy zdać egzamin...

HDS – HYDRAULICZNY DŹWIG SAMOCHODOWY

OPERATOR HDS Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Wiadomości ogólne, Budowa części mechanicznej podestu ruchomego, Budowa części elektrycznej. Zasilanie, napęd i sterowanie, Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej, Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, Obsługa i konserwacja,...