KALENDARZ SZKOLEŃ 2018

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096