KALENDARZ SZKOLEŃ 2018

 • OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KAT II WJO                                                                      06.06.2018
 • KONSERWATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO KAT II WJO ORAZ I WJO                               06.06.2018
 • ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH                                                                  22.06.2018
 • NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH                             14.05.2018
 • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW                          23.06.2018
 • BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH                                                                     Czerwiec  2018
 • KURS DLA KIERUJĄCYCH SKŁADOWISKIEM ODPADÓW                                                   04.06.2018
 • OPERATOR HDS                                                                                                                                06.06.2018
 • KONSERWATOR HDS                                                                                                                      06.06.2018
 • DORADZTWO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN                                              26.05.2018
 • OBSŁUGA WÓZKA UNOSZĄCEGO ELEKTRYCZNEGO                                                         Czerwiec  2018
 • OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH                                                                                 Czerwiec 2018

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096