KALENDARZ SZKOLEŃ 2018

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 21 maja 2019 r., w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp.