KALENDARZ SZKOLEŃ 2018

 • OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KAT II WJO                                                                      03.11.2018
 • ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH                                                                  28.12.2018
 • OBSŁUGA URZĄDZEŃ NO                                                                                                             04.01.2019
 • BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH                                                                     Grudzień 2018
 • KURS DLA KIERUJĄCYCH SKŁADOWISKIEM ODPADÓW                                                   Trwa nabór
 • OPERATOR HDS                                                                                                                                04.12.2018
 • KONSERWATOR HDS                                                                                                                      22.11.2018
 • OBSŁUGA WÓZKA UNOSZĄCEGO ELEKTRYCZNEGO                                                         Grudzień 2018
 • OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH                                                                                 Grudzień 2018
 • OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ             06.12.2018
 • OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH                                                                                     17.11.2018
 • OPERATOR I/LUB KONSERWATOR SUWNIC                                                                           Trwa nabór
 • OBSŁUGA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH                                                                                         17.11.2018

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, Paweł Balcerzak 883-450-520 ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp.