KALENDARZ SZKOLEŃ 2018

 • OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KAT II WJO                                                                      13.10.2018
 • KONSERWATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO KAT II WJO ORAZ I WJO                               13.10.2018
 • ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH                                                                  19.10.2018
 • NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH                             04.10.2018
 • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW                          15.09.2018
 • BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH                                                                     Październik 2018
 • KURS DLA KIERUJĄCYCH SKŁADOWISKIEM ODPADÓW                                                   23-24.10. 2018
 • OPERATOR HDS                                                                                                                                27.10.2018
 • KONSERWATOR HDS                                                                                                                      27.10.2018
 • DORADZTWO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN                                              26.10.2018
 • OBSŁUGA WÓZKA UNOSZĄCEGO ELEKTRYCZNEGO                                                         Październik 2018
 • OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH                                                                                 Październik 2018
 • OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ             29.09.2018
 • OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH                                                                                     22.10.2018
 • OPERATOR I/LUB KONSERWATOR SUWNIC                                                                           03.11.2018

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, Paweł Balcerzak 883-450-520 ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp.