kurs ADR

Kurs ADR Gorzów Wielkopolski

Szkolenia z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych ADR przeznaczone jest dla kierowców zatrudnionych przy transporcie takich materiałów. Oferta szkoleń skierowana jest również dla firm transportowych zatrudniających kierowców.

Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Zapraszamy na szkolenia ADR podstawowy, cysterny, materiały promieniotwórcze oraz wybuchowe. Kursy organizujemy cyklicznie raz w miesiącu zazwyczaj pierwszy wypadający weekend.

Kurs ADR – podstawowy

Szkolenie skierowane jest dla kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne, warunkiem jest ukończenie 21 lat.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne do egzaminu Państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski. Od dnia zdania egzaminu i uiszczenia opłaty za wydanie uprawnienia czas oczekiwania na dokument to 2 tygodnie.

Ramowy program nauczania:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 4. Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich
 5. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznychkurs adr
 6. Czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
 7. Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele w szczególności w przypadku pożaru
 8. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 10. Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki
 11. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 12. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 13. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 14. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 15. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów

Łączna liczba godzin 27.

Uzyskane uprawnienia odnawia się co 5 lat.

Kurs ADR – cysterna

 

kurs adr cysterna

Ramowy program szkolenia:

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów w szczególności świadectw dopuszczania znaków dopuszczenia oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Łączna liczba godzin 16.

Uzyskane uprawnienia odnawia się co 5 lat.