kurs na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy

 

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe,  teleskopowe, przegubowe, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne podlegające dozorowi technicznemu, konieczne złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez UDT z wynikiem pozytywnym.

Szkolenia prowadzone są na podstawie opracowanego i zaakceptowanego programu. Organem akceptującym i przeprowadzającym egzamin państwowy jest Urząd Dozoru Technicznego.

Obsługa wózka jezdniowego – widłowego

Czas trwania szkolenia to 45 godzin. 20 zajęć praktycznych, 25 godziny teoretyczne.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  2. Budowa wózka,
  3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy oraz po zakończeniu pracy,
  4. Czynności operatora podczas pracy z wózkami,
  5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  6. Wiadomości z zakresu BHP,
  7. Wiadomości o dozorze technicznym,
  8. Bezpieczna wymiana butli gazowej,
  9. Praktyczna nauka jazdy

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Więcej informacji 794-543-096