kurs na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy

 

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe, samojezdne, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego konieczne złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez UDT z wynikiem pozytywnym.

Szkolenia prowadzone są na podstawie opracowanego i zaakceptowanego programu. Organem akceptującym i przeprowadzającym egzamin państwowy jest Urząd Dozoru Technicznego.

Operator wózka jezdniowego – widłowego

Czas trwania szkolenia to 45 godzin. 20 zajęć praktycznych, 25 godziny teoretyczne.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  2. Budowa wózka,
  3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy oraz po zakończeniu pracy,
  4. Czynności operatora podczas pracy z wózkami,
  5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  6. Wiadomości z zakresu BHP,
  7. Wiadomości o dozorze technicznym,
  8. Bezpieczna wymiana butli gazowej,
  9. Praktyczna nauka jazdy

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Więcej informacji 794-543-096