Kurs obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS)

Obsługa żurawi przenośnych HDS

Żuraw – dźwignica z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki, wciągnika przemieszczającego się po wysięgniku.  Żuraw przenośny (przeładunkowy HDS)  jest to żuraw o napędzie mechanicznym, złożony z kolumny obracającej się w podstawie i układu wysięgnikowego, osadzonego na szczycie kolumny. Żuraw przeładunkowy jest zazwyczaj instalowany na pojeździe (także na przyczepie) i przeznaczony do załadunku i wyładunku tego pojazdu.

Definicja – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

              

Szkolenie w zakresie obsługi żurawi (HDS)  to 40 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin teoretycznych i 10 praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Zaświadczenie kwalifikacyjne tej kategorii uprawnia do obsługi żurawi stacjonarnych oraz żurawi przenośnych i przewoźnych.

Program szkolenia:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym
  2. Podział i budowa żurawi,
  3. Stateczność urządzenia,
  4. Urządzenia zabezpieczające,
  5. Budowa układu hydraulicznego,
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  7. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne nadane przez właściwą jednostkę dozoru technicznego (UDT) należy zdać egzamin państwowy. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096