kurs operatora suwnic

Kurs operatora suwnic

Suwnice II S i I S są kolejnymi urządzeniami podlegającymi pod Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć uprawnienia należy przejść odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 

  1. Ogólne wiadomości o dźwignicach,
  2. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym,
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne,
  4. Eksploatacja,
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  6. Zajęcia praktyczne

Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu UDT. W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i poczęstunek.