kurs obsługi suwnic

Kurs obsługi suwnic

Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście. 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Budowa suwnic,
  3. Eksploatacja, (obowiązki operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy)
  4. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  5. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia ważne są 10 lat.

Informacje i zapisy 794-543-096