Tag: SUWNICE

SUWNICE

OPERATOR SUWNIC Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Ogólne wiadomości o dźwignicach, Ogólne wiadomości o dozorze technicznym, Maszynoznawstwo specjalistyczne, Eksploatacja, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zajęcia praktyczne Aby uzyskać uprawnienia operatora Suwnic należy zdać egzamin...