TRANSPORT DROGOWY

Zapraszamy na szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR wszystkich klas. Kursy prowadzimy zazwyczaj w ostatni weekend każdego miesiąca. Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Egzamin w ww. zakresie przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Urząd Marszałkowski.

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 Maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Cennik oraz terminarz 

Dodatkowo szkolimy również w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (nalewaki) kl. 2 i 3 wg ADR. 

Kurs prowadzony jest na podstawie ustalonego i zatwierdzonego programu szkolenia z TDT w Poznaniu.

Egzamin w zakresie urządzeń NO przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Transportowy Dozór Techniczny.

Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wydawane są na okres 5 lat zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz trybu i sposobu przedłużania kwalifikacji.

W zakresie transportu drogowego prowadzimy również szkolenia dla osób chcących prowadzić działalności transportową dla przewozu osób i rzeczy czyli Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników drogowych. Przygotowujemy kursantów do egzaminu państwowego w Szczecinie lub w Poznaniu w zależności od terminów wyznaczanych przez Instytut Transportu Samochodowego.

Kolejnym kursem w tej kategorii są szkolenia z zakresu Czasu pracy kierowcy. Poruszane są tu zagadnienia z Kodeksu Pracy oraz obsługi tachografów.

Po więcej informacji zapraszamy na kawę na Czereśniową 6 pok. 529 tel. 794-543-096, 883-450-520.

KURS PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR 25.10.2019

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Rozpoczęcie szkolenia 25.10.2019 r., ul Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Egzamin 29.10.2019 również w siedzibie ośrodka. ADR podstawowy – 400,00...

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie ADR przewóz towarów niebezpiecznych podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 23.08.2019 r., godzina 16.00 ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 400,00 ADR...

KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ NO (NALEWAKI)

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie 2 kl wg. ADR (gazy) Rozpoczęcie szkolenia 01.08.2019 r., ul Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp.,...

KURS ADR W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ORAZ W CYSTERNACH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 26.07.2019 r., godzina 16.00, ul Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Egzamin państwowy 28.07.2019 ok. godziny...

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych . Rozpoczęcie szkolenia 24.05.2019 r., godzina 16.00, ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00...

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.02.2019 r. ADR podstawowy 400,00 ADR w cysternach 300,00 Wydanie zaświadczenia ADR 50,50 Informacje i zapisy 794-543-096...

KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ NO (NALEWAKI)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych dla klas 2 i 3 wg. ADR. Kurs prowadzony jest na podstawie zatwierdzonego programu przez Transportowy Dozór Techniczny oddział w...

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR we wszystkich zakresach. Rozpoczęcie szkolenia 16.11.2018 r. ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 ADR mat. wybuchowe – 350,00...

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR w dniach 19-21.10.2018 r. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 ADR specjalistyczny – 350,00/klasę Wydanie dokumentu 50,50. Informacje i zapisy 794-543-096

KURS NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Ogłaszamy nabór na kurs napełnienia i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki.  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Wydany dokument jest bezterminowy. Kurs i egzamin przeprowadzamy w Gorzowie Wlkp. Planowany...

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.06.2018 r. (piątek)  egzamin 24.06.2018 r.(niedziela), ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy 400,00...

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 25.05.2018 r., ul Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach...

KURS ADR 27.04.2018 R.

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 27.04.2018 r., ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy 400,00 ADR w cysternach 300,00 Oferujemy profesjonalne przeszkolenie...

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 23.03.2018

Serdecznie zapraszamy na kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 23.03.2018 – 25.03.2018 r. godzina 16:00 ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące...

KURS ADR 24.11.2017

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 24.11.2017 r. godzina 16:00, ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, najnowsze materiały szkoleniowe, dobrą kawę...

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Serdecznie zapraszamy na  kurs Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Rozpoczęcie szkolenia 07.05.2018 r. ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 03.11.2017 r. ul. Czereśniowa 6 pok. 511, 66-400 Gorzów Wlkp. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, najnowsze materiały szkoleniowe, dobrą kawę oraz poczęstunek....

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 28.04.2018

Zapraszamy na kurs Certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników rzeczy lub osób. Spotkania weekendowe. Cel: Przygotowanie do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – dokumentu niezbędnego do otrzymania zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego....

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ

Zapraszamy na kurs Certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników rzeczy lub osób. Spotkania weekendowe w OSK KURS@NT ul. Czereśniowa 6 pok. 529 Data rozpoczęcia 26.08.2017 r. godz. 9.00 Cel Przygotowanie do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych...

KURS ADR

Zapraszamy na najbliższy kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych. Rozpoczęcie szkolenia 01.09.2017 r. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096. Serdecznie zapraszamy.

DORADCA ADR

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Potrzebujesz DORADCY ADR?! Zgłoś się do nas. Współpracujemy z najlepszym! Potrzebujesz uprawnień ADR?! Zapraszamy na szkolenie 04.08.2017 r. ul. Czereśniowa 6 pok. 511.  Nasze szkolenia oparte są na programach zawartych w rozporządzeniu...

TERMINARZ I CENNIK KURSÓW ADR

Przewidywane terminy szkoleń ADR na pierwsze półrocze 2019 I KWARTAŁ: Styczeń 2019 25.01.2019 r. rozpoczęcie szkolenia 27.1.2019 r.  (niedziela) godzina 14.00 egzamin Luty 2019 22.01.2019 r. rozpoczęcie szkolenia 24.02.2019 r. (niedziela) godzina 14.00 egzamin Marzec...

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Zapraszamy na szkolenie ADR w dniu 04.08.2017 r. godzina 9:00. Oferujemy profesjonalne przeszkolenie, materiały szkoleniowe, dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096, 883-450-520, biuro@kursy-gorzow.pl.

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawa, odnowienie i cysterna. Rozpoczęcie szkolenia 30.06.2017 r. w siedzibie firmy tj. ul. Czereśniowa 6 pok, 511. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu Państwowego,...

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR – CYSTERNA

ADR – CYSTERNA Kurs ADR  w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych w cysternach obejmuje 16 godzin kształcenia. Organizowany jest po odbyciu szkolenia w zakresie podstawowym. W celu usprawnienia szkolenia oraz uzyskiwania uprawnień przeprowadzamy szkolenia w...

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

ADR PODSTAWA Raz w miesiącu organizujemy szkolenie ADR przewóz materiałów niebezpiecznych. Kurs trwa 3 dni tj. piątek, sobota i niedziela. Ostatniego dnia przeprowadzany jest egzamin Państwowy. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie i materiały szkoleniowe (na własność)....

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW

Zapraszamy na kurs dla przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi transportowe – Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników. Kurs prowadzony jest dla przewozów osób i rzeczy. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym ( w Poznaniu lub Szczecinie). Prowadzimy...

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Zapraszamy na szkolenia z zakresu naliczania i rozliczania czasu pracy kierowców.   W programie między innymi: -przepisy krajowe i umowy międzynarodowe, -zakres stosowania przepisów dotyczący czasu jazdy, przerw i odpoczynku -zasady używania tachografów, wykresówek...