TERMINARZ I CENNIK KURSÓW ADR

Poniżej planowane terminy kursów ADR na rok 2021. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną ilość miejsc jest ograniczona. 

Informacje i zapisy w siedzibie firmy przy ul. Czereśniowej 6 pok. 525 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 794-543-096, 570-597-115.

Zakres

Miesiąc

Data

Kurs ADR

Styczeń

29-31.01.2021

Kurs ADR

Luty

26-28.02.2021

Kurs ADR

Marzec

26-28.03.2021

Kurs ADR

Kwiecień

23-25.04.2021

Kurs ADR

Maj

28-30.05.2021

Kurs ADR

Czerwiec

25-27.06.2021

Kurs ADR

Lipiec

23-25.07.2021

Kurs ADR

Sierpień

27-29.08.2021

Kurs ADR

Wrzesień

24-26.09.2021

Kurs ADR

Październik

29-31.10.2021

Kurs ADR

Listopad

26-28.11.2021

Kurs ADR

Grudzień

29-31.12.2021


Więcej informacji 794-543-096

Serdecznie zapraszamy!

KOSZT SZKOLEŃ:

ADR podstawa 500,00 zł/os.

ADR cysterna 300,00/os.

ADR materiały wybuchowe 450,00/os.

Koszt wydania zaświadczenia ADR 50,50 płatne w Ośrodku Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS.

W cenie szkolenia materiały piśmiennicze, książka, kawa i drobny poczęstunek.

Szkolenie w zakresie ADR odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2383) 

Może Ci się również spodoba