BHP

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeprowadzane są z mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (do pobrania)

Rozporządzenie określa między innymi  rodzaje szkoleń, częstotliwość oraz ramowe plany szkoleń.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla wszystkich grup zawodowych. Wszystkie zakończone są egzaminem, a pozytywny wynik skutkuje wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

*BHP DLA  PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

*BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

*BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

*BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

*BHP DLA SŁUŻB BHP

*BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻB BHP

Szkolenia organizujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta w siedzibie firmy DOBRY KURS lub w siedzibie firmy klienta. Zapraszamy również osoby indywidualne. Uczestników łączymy w grupy lub zorganizujemy indywidualne szkolenie. Na wszystkich kursantów czekają kawa, herbata, ciasteczka, miła atmosfera i profesjonalne szkolenie.

Odwiedź nas na facebooku – Sylwia Kaczmarek (DOBRY KURS) sprawdź terminy najbliższych szkoleń, zadzwoń 794-543-096 lub przyjdź na kawę ustalimy indywidualny plan i ofertę szkoleń.

KURS KIEROWNIK SKŁADOWISKA ODPADÓW

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie kierowania składowiskiem odpadów. Rozpoczęcie szkolenia marzec 2019. Koszt szkolenia 1200,00 netto. Koszt egzamin przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (ok. 1700,00) Koszt...

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. Ww. Rozporządzenie określa wymagania BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Zgodnie...

Kierownik Składowiska Odpadów Szkolenie przygotowujące do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem odpadów

Ogłaszamy nabór na szkolenie przygotowujące Do egzaminu Państwowego na zarządzającego składowiskiem odpadów. Kurs skierowany jest dla: Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy zakładów gospodarki odpadami. Pracownicy przedsiębiorstw...

DORADZTWO W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Zapraszamy na szkolenie w zakresie środków ochrony roślin. Rozpoczęcie szklenia 10.02.2018 r. godzina 9:00 w siedzibie firmy ul. Czereśniowa 6 pok. 529. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, materiały dydaktyczne, dobrą kawę i poczęstunek. Zapisy i informacje...

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i pracowników. Organizujemy profesjonalne kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone przez ratownika medycznego z użyciem  profesjonalnego sprzętu. Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych w większości wykorzystanych...

0 komentarzy

BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zapraszamy na szkolenia BHP. Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych. Doradztwo BHP, ocena ryzyka zawodowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrona przeciwpożarowa. Zapisy nr tel. 794-543-096 lub 883-450-520 lub e-mail...

0 komentarzy

BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Zapraszamy pracodawców pełniących służbę BHP na okresowe szkolenie w wymiarze 64 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na zworze MEN. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie...

BHP DLA PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i...

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Celem szkolenia jest...

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie...

BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się...

BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy...